Född 22 december 1772 i Nr 74 Ängerman, 4:e rotan, Källom, Sidensjö (Y).
Nybyggare i Veksjön, Dorotea (AC).
Bonde i Långsele, Dorotea (AC).
Nybyggare i Rotnäset, Tåsjö (Z).
Nybyggare i Norrsjö, Tåsjö (Z).
Död 28 augusti 1840 i Norrsjö, Tåsjö (Z).
Begravd 6 september 1840 i Tåsjö (Z).
Nils Isaksson.
Född 22 december 1772 i Nr 74 Ängerman, 4:e rotan, Källom, Sidensjö (Y). Död 28 augusti 1840 i Norrsjö, Tåsjö (Z). Nybyggare i Veksjön, Dorotea (AC).
Bonde i Långsele, Dorotea (AC).
Nybyggare i Rotnäset, Tåsjö (Z).
Nybyggare i Norrsjö, Tåsjö (Z).
F Isak Jakobsson Ängerman.
Född .. oktober 1744 i Maria Magdalena (AB). Död ?? december 1789. Båtsman mellan 8 januari 1765 och .. december 1789 i Nr 74 Ängerman, 4:e rotan, Källom, Sidensjö (Y) [1] .
FF Jakob Löfström.
Född 1696. Stadssoldat i Stockholm. 1
 
 
FM Anna Katarina Löfström.
 
 
M Kerstin Nilsdotter.
Född 22 april 1742 i Rossvik, Nora (Y) [2] . Död 18 mars 1806 i Västerhus, Själevad (Y). Båtsmanshustru
MF Nils Johansson.
Född 7 april 1722 i Rossvik, Nora (Y). Död 27 maj 1783 i Rossvik, Nora (Y). Bonde i Rossvik, Nora (Y).
MFF Johan Hansson.
Född 1690. Död 21 december 1727 i Rossvik, Nora (Y). Bonde
MFM Brita Nilsdotter.
Född 1688. Död 21 april 1760 i Rossvik, Nora (Y). Bondhustru
MM Anna Håkansdotter.
Född 1710 i Nr 77 Nyttig, 7:e roten, Nyland, Sidensjö (Y) [3] . Död efter 1777 i Sidensjö (Y) [2] . Piga
MMF Håkan Tomasson Gieting.
Född 1673 i Eden, Nätra (Y). Död 1711. Båtsman mellan 1694 och 1711 i Nr 77 Nyttig, 7:e roten, Nyland, Sidensjö (Y) [4] .
MMM Kerstin Olofsdotter.
Född 1671 i Västerkäl 1:1, Sidensjö (Y). Död 1759 [4] . Båtsmannahustru

Levnadsbeskrivning

Nybyggare i Veksjön, Dorotea (AC).
Flyttade 1814 från Veksjön, Dorotea (AC) till Långsele, Dorotea (AC).
Bonde i Långsele, Dorotea (AC).
Flyttade 1825 från Långsele, Dorotea (AC) till Rotnäset, Tåsjö (Z).
Nybyggare i Rotnäset, Tåsjö (Z).
Flyttade 1828 från Rotnäset, Tåsjö (Z) till Norrsjö, Tåsjö (Z).
Nybyggare i Norrsjö, Tåsjö (Z).
Dödsorsak: förstoppning
Flyttade från Veksjö till Långsele 1814, Flyttade 1825 till Norrsjö, Tåsjö. Där blev han nybyggare. Sonen Elias tog över stället i Norrsjö.

Dorotea: AI:1 s 30b, 42 Tåsjö: AI:4(3) s 2094.3.88900, AI:3(1) s 83, 70,

Relationer och barn

Gift 11 december 1798 i Dorotea (AC).

Anna Eliasdotter.
Född 1777 i Bellvik, Dorotea (AC).
Död 26 december 1860 i Tåsjö östra by, Tåsjö (Z).
Bondhustru

Christina Nilsdotter.
Bondhustru
Född 11 maj 1799 i Veksjön, Dorotea (AC).
Död 11 maj 1888 i Båtas, Risbäck (AC).

Elias Nilsson.
Dräng i Avaträsk, Dorotea (AC).
Dräng i Bellvik, Dorotea (AC).
Nybyggare i Norrsjö, Tåsjö (Z).
Födorådstagare i Tåsjö östra by, Tåsjö (Z).
Född 21 juni 1800 i Veksjön, Dorotea (AC).
Död 27 augusti 1888 i Tåsjö östra by, Tåsjö (Z).

Isak Nilsson.
Nybyggare i Dabbsjön, Dorotea (AC).
Bonde i Sörfors/Rajastrand, Risbäck (AC).
Bonde i Långfors, Dorotea (AC).
Torpare i Östra Ormsjö, Dorotea (AC).
Född 1 februari 1802 i Veksjön, Dorotea (AC).
Död 23 januari 1892 i Dorotea (AC).

Nils Nilsson Rypa.
Torpare från 1825 till 1828 i Rörström, Tåsjö (Z).
Båtsman mellan 1827 och 1841 i Nr 127 Ripa, Tåsjö by, Tåsjö (Z).
Inhyses från 1848 i Tåsjö östra by, Tåsjö (Z).
Född 30 november 1803 i Veksjön, Dorotea (AC).
Död 20 maj 1895 i Tåsjö östra by, Tåsjö (Z).

Johan Nilsson.
Född 14 juni 1805 i Veksjön, Dorotea (AC).
Död 20 oktober 1807 i Veksjön, Dorotea (AC).

Anna Cajsa Nilsdotter.
Född 19 februari 1807 i Veksjön, Dorotea (AC).
Död 25 juli 1807 i Veksjön, Dorotea (AC).

Johan Nilsson Östberg.
Bonde mellan 1831 och 1834 i Lövvik, Tåsjö (Z).
Torpare från 1835 i Kroknäset, Tåsjö (Z).
Född 24 juni 1808 i Veksjön, Dorotea (AC).
Död 30 oktober 1896 i Tåsjö östra by, Tåsjö (Z).

Per Nilsson.
Bonde i Granberget, Dorotea (AC).
Bonde i Långfors, Dorotea (AC).
Född 27 juni 1810 i Veksjön, Dorotea (AC).
Död 25 september 1884 i Långfors, Dorotea (AC).

Katarina Elisabet Nilsdotter.
Arbetarhustru
Född 17 april 1812 i Veksjön, Dorotea (AC).
Död 10 oktober 1893 i Fattiggården, Sollefteå (Y).

Ivar Nilsson.
Nybyggare mellan 1846 och 1856 i Norrsjö, Tåsjö (Z).
Född 26 oktober 1814 i Långsele, Dorotea (AC).
Bonde i Långsele, Dorotea (AC).
Död 17 maj 1895 i Långsele, Dorotea (AC).

Anna Brita Nilsdotter.
Arrendatorhustru
Född 27 maj 1816 i Långsele, Dorotea (AC).
Död 12 januari 1911 i Risbäck kyrkby, Risbäck (AC).

Anders Nilsson.
Född 24 mars 1819 i Långsele, Dorotea (AC).
Död 30 september 1909 i Lillånäs, Risbäck (AC).
Bonde i Lillånäs, Risbäck (AC).

Jonas Nilsson.
Nybyggare i Norrsjö, Tåsjö (Z).
Torpare i Lövvik, Tåsjö (Z).
Arbetare i Lästa, Ytterlännäs (Y).
Torpare i Dynäs, Gudmundrå (Y).
Torpare i Hållsätter, Dal (Y).
Född 3 april 1821 i Långsele, Dorotea (AC).
Död 15 april 1901 i Hållsätter, Dal (Y).
Födorådstagare i Hållsätter, Dal (Y).

Källor

  1. Sidensjö/Skorped Släkter o Gårdar
  2. Paul Olsson
  3. Per Sundin
  4. Sidensjö/Skorped Släkter o Gårdar sid 378

Fotnot

  1. Stadsvakten i Stockholm. De medeltida burspråken (kommunala ordningsregler) fordrade af hvarje borgare, att han ständigt skulle ha sina vapen och brandredskap i ordning, beredd att skydda sin stad, och hvar i sin tur efter vård-skrifvarens tillsägelse i egen person gå burvård (nattlig vaktpatrullering) i staden. För detta ändamål var staden indelad i fyra kvarter under årligen ombytta brand- och kvartermästare (de senare för mönstring af vapnen). Under den medeltida stadsordningens upplösning under 1500-talet slappades småningom upprätthållandet af dessa bestämmelser, och vid slutet af århundradet blef det för ordningens upprätthållande nödvändigt att öfver-lämna bevakningen åt yrkessoldater, och knekt-pengar började upptagas af borgerskapet, hvars vaktskyidighet dock alltjämt kvarstod. Sålunda uppstod omkr. 1600 en särskild stadsvakt, hvars första corps-de-garde 1624 byggdes utanför rådstugan vid Stortorget. Denna vakt organiserades militäriskt som ett kompani, det under 1700-talet kallade stadsmilitärkompaniet, som stod under politikollegiets inseende (från 1821 politi-, byggnings- och ämbetskollegiets). Yid 1600-talets midt utgjorde dess styrka 70 man, hvilket antal, sedan 1667-69 försök gjorts med en beriden nattvakt, de s. k. archererna (se Archer), ytterligare ökades, så att det 1761 utgjordes af 130 man under en kapten eller kompanichef, förutom öfrigt befäl och den s. k. s e p a-r a t i o n s v a k t e n (se d. o.). 1809 reglerades styrkan till 136 man. Vaktens hufvudsakliga uppgift var då att bestrida nio poster, eskortera fångar, utsända handräckningspatruller, anskaffa s. k. vallsedlar, aflämna kungörelserna till kyrkorna o. s. v. 1835 omorganiserades stadsvakten till Stockholms stads militärkår på tvenne kompanier, af hvilka det ena fick öfvertaga det samtidigt upplösta, 1730 bildade brandvaktskompaniets nattbevakning. Militärkåren var ställd direkt under öfverståthållarämbetet. Vid polisverkets omorganisation 1850 indrogs nattbevaknings- kompaniet, och 1875 i samband med inrättande af civil brandkår försvann den sista resten af den gamla stadsvakten. Om denna i sin helhet kan sägas, att den, illa rekryterad som den alltid var, icke varit tillräcklig för ordningens upprätthållande i staden, hvarigenom den också städse varit utsatt för borgerskapets klagan. (Nordisk familjebok)

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister