Född 24 mars 1819 i Långsele, Dorotea (AC).
Döpt 1 april 1819 i Dorotea (AC).
Död 30 september 1909 i Lillånäs, Risbäck (AC).
Begravd 17 oktober 1909 i Risbäck (AC).
Bonde i Lillånäs, Risbäck (AC).
Anders Nilsson.
Född 24 mars 1819 i Långsele, Dorotea (AC). Död 30 september 1909 i Lillånäs, Risbäck (AC). Bonde i Lillånäs, Risbäck (AC).
F Nils Isaksson.
Född 22 december 1772 i Nr 74 Ängerman, 4:e rotan, Källom, Sidensjö (Y). Död 28 augusti 1840 i Norrsjö, Tåsjö (Z). Nybyggare i Veksjön, Dorotea (AC).
Bonde i Långsele, Dorotea (AC).
Nybyggare i Rotnäset, Tåsjö (Z).
Nybyggare i Norrsjö, Tåsjö (Z).
FF Isak Jakobsson Ängerman.
Född .. oktober 1744 i Maria Magdalena (AB). Död ?? december 1789. Båtsman mellan 8 januari 1765 och .. december 1789 i Nr 74 Ängerman, 4:e rotan, Källom, Sidensjö (Y) [1] .
FFF Jakob Löfström.
Född 1696. Stadssoldat i Stockholm. 1
FFM Anna Katarina Löfström.
FM Kerstin Nilsdotter.
Född 22 april 1742 i Rossvik, Nora (Y) [2] . Död 18 mars 1806 i Västerhus, Själevad (Y). Båtsmanshustru
FMF Nils Johansson.
Född 7 april 1722 i Rossvik, Nora (Y). Död 27 maj 1783 i Rossvik, Nora (Y). Bonde i Rossvik, Nora (Y).
FMM Anna Håkansdotter.
Född 1710 i Nr 77 Nyttig, 7:e roten, Nyland, Sidensjö (Y) [3] . Död efter 1777 i Sidensjö (Y) [2] . Piga
M Anna Eliasdotter.
Född 1777 i Bellvik, Dorotea (AC). Död 26 december 1860 i Tåsjö östra by, Tåsjö (Z). Bondhustru
MF Elias Eliasson.
Född 5 juni 1749 i Rörström, Tåsjö (Z). Död 7 februari 1813 i Veksjön, Dorotea (AC). Nybyggare från 1791 i Veksjön, Dorotea (AC) [4] .
MFF Elias Matsson Örn.
Född 22 juni 1710 i Hoting 2, Tåsjö (Z). Död 1772 i Bellvik, Dorotea (AC). Båtsman i Tåsjö (Z).
Bonde i Bellvik, Dorotea (AC).
MFM Karin Ivarsdotter.
Född 1704 i Sunnansjö, Fjällsjö (Z). Död 1795 i Bellvik, Dorotea (AC) [4] . Bondhustru
MM Anna Nilsdotter.
Född 21 juni 1747 i Bellvik, Dorotea (AC) [5] . Död 27 maj 1821 i Veksjön, Dorotea (AC). Bondhustru
MMF Nils Jonsson.
Född omkring 1710. Död 1759 i Bellvik, Dorotea (AC). Nybyggare i Bellvik, Dorotea (AC).
Bonde i Bellvik, Dorotea (AC).
MMM Carin Mattsdotter.
Född 1729 i Bellvik, Dorotea (AC) [4] . Död 1796 i Bellvik, Dorotea (AC) [4] . Bondhustru

Levnadsbeskrivning

Dödsorsak: Ålderdomssvaghet
Bonde i Lillånäs, Risbäck (AC).
Flyttade i december 1854 till Lillånäs (då i Frostvikens förs, Kyrkböckerna från Tåsjö) han flyttade ensam

Risbäck: AI:1 s 29, s 27 (del 2) Dorotea: AI:5 s 194, AI:4 s 214, Tåsjö: AI:5 s 203,

Relationer och barn

Gift 24 april 1853 i Dorotea (AC).

Anna Erika Karlsdotter.
Född 7 november 1830 i Västra Ormsjö, Dorotea (AC).
Död 21 december 1877 i Lillånäs, Risbäck (AC).
Bondhustru

Sara Erika Bäckström f Andersdotter.
Bondhustru
Född 14 augusti 1853 i Västra Ormsjö, Dorotea (AC).
Död 13 maj 1939 i Lillånäs, Risbäck (AC).

Karl Andersson Lindberg.
Född 20 maj 1856 i Lillånäs, Risbäck (AC).
Bonde i Lillånäs, Risbäck (AC).
Bonde i Havsnäs, Alanäs (Z).
Arbetare i Norrby/Norråker, Tåsjö (Z).
Hemmansägare i Karbäcken, Tåsjö (Z).
Arrendator/födorådstagare i Lillånäs, Risbäck (AC).
Död 16 januari 1938 i Lillånäs, Risbäck (AC).

Anna Petronella Larsson f Andersdotter.
Född 5 april 1859 i Lillånäs, Risbäck (AC).
Arbetarhustru
Hushållerska i Enstrom Township, Roseau, Minnesota, USA.
Död 23 januari 1925 i Enstrom Township, Roseau, Minnesota, USA.

Stina Lovisa Andersdotter.
Arrendatorhustru
Född 7 oktober 1861 i Lillånäs, Risbäck (AC).
Död 25 juli 1887 i Långsele, Dorotea (AC).

Nils Johan Andersson Lindqvist.
Född 7 augusti 1864 i Rajatorp, Lillånäs, Risbäck (AC).
Arrendator i Lillånäs, Risbäck (AC).
Död 24 februari 1944 i Norrby/Norråker, Tåsjö (Z).

Katarina (Kajsa) Margareta Sjödin f Andersdotter.
Född 26 november 1867 i Lillånäs, Risbäck (AC).
Död 12 januari 1969 i Havsnäs, Alanäs (Z) [6] .

Eva Jakobina Näslund f Andersdotter.
Arrendatorhustru
Född 3 oktober 1870 i Lillånäs, Risbäck (AC).
Död 5 november 1950 i Avasjö/Borgafjäll, Risbäck (AC) [6] .

Anders Otto Andersson.
Född 14 november 1873 i Lillånäs, Risbäck (AC).
Död 24 november 1873 i Lillånäs, Risbäck (AC).

Gift 30 juni 1878 i Dorotea (AC).

Kajsa Magdalena Karlsdotter.
Född 11 mars 1826 i Västra Ormsjö, Dorotea (AC).
Bondhustru
Död 13 november 1905 i Granliden, Dorotea (AC).

Källor

  1. Sidensjö/Skorped Släkter o Gårdar
  2. Paul Olsson
  3. Per Sundin
  4. Åseleborna sid BEL 2, AVT 3, BEL 7, BEL 8, BEL 5
  5. Åseleborna sid BEL 7
  6. Sveriges Dödbok 1947-2003

Fotnot

  1. Stadsvakten i Stockholm. De medeltida burspråken (kommunala ordningsregler) fordrade af hvarje borgare, att han ständigt skulle ha sina vapen och brandredskap i ordning, beredd att skydda sin stad, och hvar i sin tur efter vård-skrifvarens tillsägelse i egen person gå burvård (nattlig vaktpatrullering) i staden. För detta ändamål var staden indelad i fyra kvarter under årligen ombytta brand- och kvartermästare (de senare för mönstring af vapnen). Under den medeltida stadsordningens upplösning under 1500-talet slappades småningom upprätthållandet af dessa bestämmelser, och vid slutet af århundradet blef det för ordningens upprätthållande nödvändigt att öfver-lämna bevakningen åt yrkessoldater, och knekt-pengar började upptagas af borgerskapet, hvars vaktskyidighet dock alltjämt kvarstod. Sålunda uppstod omkr. 1600 en särskild stadsvakt, hvars första corps-de-garde 1624 byggdes utanför rådstugan vid Stortorget. Denna vakt organiserades militäriskt som ett kompani, det under 1700-talet kallade stadsmilitärkompaniet, som stod under politikollegiets inseende (från 1821 politi-, byggnings- och ämbetskollegiets). Yid 1600-talets midt utgjorde dess styrka 70 man, hvilket antal, sedan 1667-69 försök gjorts med en beriden nattvakt, de s. k. archererna (se Archer), ytterligare ökades, så att det 1761 utgjordes af 130 man under en kapten eller kompanichef, förutom öfrigt befäl och den s. k. s e p a-r a t i o n s v a k t e n (se d. o.). 1809 reglerades styrkan till 136 man. Vaktens hufvudsakliga uppgift var då att bestrida nio poster, eskortera fångar, utsända handräckningspatruller, anskaffa s. k. vallsedlar, aflämna kungörelserna till kyrkorna o. s. v. 1835 omorganiserades stadsvakten till Stockholms stads militärkår på tvenne kompanier, af hvilka det ena fick öfvertaga det samtidigt upplösta, 1730 bildade brandvaktskompaniets nattbevakning. Militärkåren var ställd direkt under öfverståthållarämbetet. Vid polisverkets omorganisation 1850 indrogs nattbevaknings- kompaniet, och 1875 i samband med inrättande af civil brandkår försvann den sista resten af den gamla stadsvakten. Om denna i sin helhet kan sägas, att den, illa rekryterad som den alltid var, icke varit tillräcklig för ordningens upprätthållande i staden, hvarigenom den också städse varit utsatt för borgerskapets klagan. (Nordisk familjebok)

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister