Nybyggare mellan 1846 och 1856 i Norrsjö, Tåsjö (Z).
Född 26 oktober 1814 i Långsele, Dorotea (AC).
Bonde i Långsele, Dorotea (AC).
Död 17 maj 1895 i Långsele, Dorotea (AC).
Ivar Nilsson.
Född 26 oktober 1814 i Långsele, Dorotea (AC). Död 17 maj 1895 i Långsele, Dorotea (AC). Nybyggare mellan 1846 och 1856 i Norrsjö, Tåsjö (Z).
Bonde i Långsele, Dorotea (AC).
F Nils Isaksson.
Född 22 december 1772 i Nr 74 Ängerman, 4:e rotan, Källom, Sidensjö (Y). Död 28 augusti 1840 i Norrsjö, Tåsjö (Z). Nybyggare i Veksjön, Dorotea (AC).
Bonde i Långsele, Dorotea (AC).
Nybyggare i Rotnäset, Tåsjö (Z).
Nybyggare i Norrsjö, Tåsjö (Z).
FF Isak Jakobsson Ängerman.
Född .. oktober 1744 i Maria Magdalena (AB). Död .. december 1789. Båtsman mellan 1765 och 1789 i Nr 74 Ängerman, 4:e rotan, Källom, Sidensjö (Y) [1] .
FFF Jakob Löfström.
Född 1696. Stadssoldat i Stockholm. 1
FFM Anna Catharina Löfström.
FM Kerstin (Stina) Nilsdotter.
Född 22 april 1742 i Rossvik, Nora (Y) [2] . Död 18 mars 1806 i Västerhus, Själevad (Y). Båtsmanshustru
FMF Nils Johansson.
Född 7 april 1722 i Rossvik, Nora (Y). Död 27 maj 1783 i Rossvik, Nora (Y). Bonde i Rossvik, Nora (Y).
FMM Anna Håkansdotter.
Född 1710 i Nr 77 Nyttig, 7:e roten, Nyland, Sidensjö (Y) [3] . Död efter 1777 i Sidensjö (Y) [2] . Piga
M Anna Eliasdotter.
Född 1777 i Bellvik, Dorotea (AC). Död 26 december 1860 i Tåsjö östra by, Tåsjö (Z). Bondhustru
MF Elias Eliasson.
Född 5 juni 1749 i Rörström, Tåsjö (Z). Död 7 februari 1813 i Veksjön, Dorotea (AC). Nybyggare från 1791 i Veksjön, Dorotea (AC) [4] .
MFF Elias Matsson Örn.
Född 22 juni 1710 i Hoting 2, Tåsjö (Z). Död 1772 i Bellvik, Dorotea (AC). Båtsman i Tåsjö (Z).
Bonde i Bellvik, Dorotea (AC).
MFM Karin Ivarsdotter.
Född 1704 i Sunnansjö, Fjällsjö (Z). Död 1795 i Bellvik, Dorotea (AC) [4] . Bondhustru
MM Anna Nilsdotter.
Född 21 juni 1747 i Bellvik, Dorotea (AC) [5] . Död 27 maj 1821 i Veksjön, Dorotea (AC). Bondhustru
MMF Nils Jonsson.
Född omkring 1710. Död 1759 i Bellvik, Dorotea (AC). Nybyggare i Bellvik, Dorotea (AC).
Bonde i Bellvik, Dorotea (AC).
MMM Carin Mattsdotter.
Född 1729 i Bellvik, Dorotea (AC) [4] . Död 1796 i Bellvik, Dorotea (AC) [4] . Bondhustru

Levnadsbeskrivning

Nybyggare mellan 1846 och 1856 i Norrsjö, Tåsjö (Z).
Flyttade 1856 från Norrsjö, Tåsjö (Z) till Långsele, Dorotea (AC).
Bonde i Långsele, Dorotea (AC).
Tåsjö: AI:5(4) s 105, AI:5 s 206, Dorotea: AI:3 s 150, AI:4 s 188, AI:5 s 220, AI:6 s 116, AIIA:1 s 165
 

Relationer och barn

Gift 28 september 1845 i Dorotea (AC).
Dorotea EI:1 s 21,

Sara Bernhardina Andersdotter.
Nybyggarhustru
Född 23 mars 1819 i Varpsjön, Åsele (AC).
Död 13 februari 1891 i Långsele, Dorotea (AC).


Anna Katarina Ivarsdotter.
Född 14 augusti 1846 i Norrsjö, Tåsjö (Z).


Edvard Anton Ivarsson.
Född 15 oktober 1847 i Norrsjö, Tåsjö (Z).


Elias Emanuel Ivarsson.
Bonde i Tvärsele, Risbäck (AC).
Född 26 mars 1850 i Norrsjö, Tåsjö (Z).
Död 17 juni 1929 i Dabbnäs, Risbäck (AC) [6] .


Lisa Stina Ivarsdotter.
Född 4 juni 1852 i Norrsjö, Tåsjö (Z).
Död 2 maj 1864 i Långsele, Dorotea (AC).


Sara Lovisa Ivarsdotter.
Född 9 januari 1855 i Norrsjö, Tåsjö (Z).


Eva Johanna Ivarsdotter.
Född 13 januari 1858 i Långsele, Dorotea (AC).
Död 7 augusti 1859 i Långsele, Dorotea (AC).


Nils Petter Ivarsson Sandqvist.
Född 19 augusti 1860 i Långsele, Dorotea (AC).
Död 11 oktober 1939 i Långsele, Dorotea (AC).


Isak Otto Ivarsson.
Urmakare
Född 30 juli 1864 i Långsele, Dorotea (AC). 

Källor

  1. Sidensjö/Skorped Släkter o Gårdar
  2. Paul Olsson
  3. Per Sundin
  4. Åseleborna sid BEL 2, AVT 3, BEL 7, BEL 8, BEL 5
  5. Åseleborna sid BEL 7
  6. Sveriges Dödbok 5, 1901-2009

Fotnot

  1. Stadsvakten i Stockholm. De medeltida burspråken (kommunala ordningsregler) fordrade af hvarje borgare, att han ständigt skulle ha sina vapen och brandredskap i ordning, beredd att skydda sin stad, och hvar i sin tur efter vård-skrifvarens tillsägelse i egen person gå burvård (nattlig vaktpatrullering) i staden. För detta ändamål var staden indelad i fyra kvarter under årligen ombytta brand- och kvartermästare (de senare för mönstring af vapnen). Under den medeltida stadsordningens upplösning under 1500-talet slappades småningom upprätthållandet af dessa bestämmelser, och vid slutet af århundradet blef det för ordningens upprätthållande nödvändigt att öfver-lämna bevakningen åt yrkessoldater, och knekt-pengar började upptagas af borgerskapet, hvars vaktskyidighet dock alltjämt kvarstod. Sålunda uppstod omkr. 1600 en särskild stadsvakt, hvars första corps-de-garde 1624 byggdes utanför rådstugan vid Stortorget. Denna vakt organiserades militäriskt som ett kompani, det under 1700-talet kallade stadsmilitärkompaniet, som stod under politikollegiets inseende (från 1821 politi-, byggnings- och ämbetskollegiets). Yid 1600-talets midt utgjorde dess styrka 70 man, hvilket antal, sedan 1667-69 försök gjorts med en beriden nattvakt, de s. k. archererna (se Archer), ytterligare ökades, så att det 1761 utgjordes af 130 man under en kapten eller kompanichef, förutom öfrigt befäl och den s. k. s e p a-r a t i o n s v a k t e n (se d. o.). 1809 reglerades styrkan till 136 man. Vaktens hufvudsakliga uppgift var då att bestrida nio poster, eskortera fångar, utsända handräckningspatruller, anskaffa s. k. vallsedlar, aflämna kungörelserna till kyrkorna o. s. v. 1835 omorganiserades stadsvakten till Stockholms stads militärkår på tvenne kompanier, af hvilka det ena fick öfvertaga det samtidigt upplösta, 1730 bildade brandvaktskompaniets nattbevakning. Militärkåren var ställd direkt under öfverståthållarämbetet. Vid polisverkets omorganisation 1850 indrogs nattbevaknings- kompaniet, och 1875 i samband med inrättande af civil brandkår försvann den sista resten af den gamla stadsvakten. Om denna i sin helhet kan sägas, att den, illa rekryterad som den alltid var, icke varit tillräcklig för ordningens upprätthållande i staden, hvarigenom den också städse varit utsatt för borgerskapets klagan. (Nordisk familjebok)

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister