Född 1691 i Styrnäs (Y).
Nybyggare i Svanabyn, Dorotea (AC).
Nybyggare i Almsele, Åsele (AC).
Nybyggare i Tjärn, Anundsjö (AC).
Död 18 februari 1783 i Norrflärke, Anundsjö (Y).
Begravd 23 februari 1783 i Anundsjö (Y).
Henrik Matsson.
Född 1691 i Styrnäs (Y). Död 18 februari 1783 i Norrflärke, Anundsjö (Y). Nybyggare i Svanabyn, Dorotea (AC).
Nybyggare i Almsele, Åsele (AC).
Nybyggare i Tjärn, Anundsjö (AC).
F Mats Andersson.
Född 1660 i Grundtjärn 1:1, Anundsjö (Y). Nybyggare i Degersjö finntorp, Styrnäs (Y).
FF Anders Andersson.
Född i Omsjö, Ådals-Liden (Y) [1] . Död 1676 i Ådals-Liden (Y) [1] . Bonde mellan 1639 och 1666 i Grundtjärn 1:1, Anundsjö (Y) [1] .
 
 
FM Elisabet Zackrisdotter.
Född i Lidgatu, Ådals-Liden (Y). Död 1694 i Ådals-Liden (Y). Bondhustru
 
 
M Gertrud Henriksdotter.
Född 1665. Död 20 januari 1752 i Tjärn, Anundsjö (AC). Nybyggarhustru
   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Nybyggare i Svanabyn, Dorotea (AC).
Flyttade 1729 från Svanabyn, Dorotea (AC) till Almsele, Åsele (AC).
Nybyggare i Almsele, Åsele (AC).
Flyttade 1739 från Almsele, Åsele (AC) till Tjärn, Anundsjö (AC).
Nybyggare i Tjärn, Anundsjö (AC).
Dödsorsak: bröstsjuka och andtäppa
Nämdeman Hindrik "Bergmella" Mattson Koosonen

Hindriks far, Matts Andersson, hade farit upp till trakterna av Omsjön (Grundtjärn utanför Junsele), där Hindrik Mattsson tydligen fått växa upp. Hans mor, Gertrud Henriksdotter, fick som änka bo hos sin son i Tjärn, Åsele, sedan denne flyttat dit 1739. Hon avled där 1752 (92). Hindrik Mattsson kom till Svanabyn i blivande Dorotea socken 1720, där han alltså gifte sig med Jon Ersson Kervelainens dotter Sophia Jonsdtr. Jon Ersson anlade första nybygget i Dorotea under åren 1712-1720 "på Eden mellan Swanawatnen", sedermera Svanabyn. Mattsson begärde vid Åsele-tinget 1721 att få överta torpet Swanawattnet och i september 1723 fick han papper på att han hade "allena lof på besittningen". Han sålde sin nybyggesdel i Svanaby 1729 till en person i Junsele och köpte ett nybygge i Almsele, där han bodde mellan 1729 och 1739 för att därefter flytta till Tjärn. Hindrik Matsson fick med sin hustru fem döttrar. Åt var och en av dessa, dvs åt var och en av sina blivande mågar anlade de nybyggen, sammanlagt sju stycken mellan 1720 och 1775, nämligen nybygget i Svanabyn, sålt 1729, två nybyggen i Rissjön i Åsele mellan 1744 och 1755 (för dottern Kerstin, f 1734), två nybyggen i Tallsjö, Fredrika, mellan 1755 och 1760 (för dottern Lisa, f 1743), och två nybyggen i Tjärn mellan 1760 och 1775 (för döttrarna Gertrud, f 1735 och Märta, f 1732) Andelen till Märta och hennes make Mårten Mårtensson överlät dessa till sin äldsta dotter Sofia, som med sin make Jakob Sparvfeldt stannade kvar i Tjärn då föräldrarna for till Skansholm i Vilhelmina för att bli nybyggare där. Hindrik Matsson blev Åsele lappmarks främste nybyggare genom de sju nybyggen han upptog. För dessa sina nybyggesinsatser hade han av Patriotiska Sällskapet "undfått en stor Silfwer Pänning, then han burit på sitt bröst i många år" /Sven Axel Sundström i "Dorotea sockens historia", Varitryck, Vilhelmina, 1977, s 18/ (Efter en anteckning i dödboken i Anundsjö förs, där han avled 1783 "av bröstsjuka och andtäppa", 91 år gammal). - I ett eftermäle har länsman Rehn skrivit: "I forntiden var Henric Mattsson den störste björnskytt, därefter Per Jonsson i Gafsele

Utdrag ur: Åsele tings protokoll 5 och 7 jan. 1721.

§ 3

"Hindrich Matzon ifrån Swanawatn berättar at hans Swärfader Jon Erichson Kierfwill dersammanstädes uti Lapmaken begynt upbruka några swaga ägor till åker och äng, samt Huus till et litet hemman, med hwilket arbete Hindrich Matzon, hädaneftter under bemte sin Swärfaders ålderdom fortfara tänker, samt anhåller om Rättens befordran i detta mål. Och emedan ingen tillbiuder honom härutinnan at hindra, Lens- och nämdemännen iämwäl intyga, at et litet hemman på berörde ort, Kongl. Maijt: till tienst exooleras (växa till) kan; Ty blifwer detta således protocollerat, hafwandes hos Landzhöfdingen Högwälborne Baron H:r Jacob Grundell, Supplioanten om nådig bönhörelse och bifall i denna sin begäran Ödmiukel: at anhålla."

 

Relationer och barn

Gift 25 februari 1720 i Åsele (AC).
Åsele kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010242/C/1 (1710-1748), bildid: C0034629_00023

Sofia Jonsdotter.
Nybyggarhustru
Född .. december 1701 i Tåsjö by, Tåsjö (Z).
Död 1774 i Tjärn, Anundsjö (AC).


Gertrud Henriksdotter.
Nybyggarhustru
Född .. maj 1730 i Almsele, Åsele (AC).
Död 20 februari 1821 i Tallsjö, Fredrika (AC) [2] .


Märta Henriksdotter.
Född .. november 1732 i Almsele, Åsele (AC).


Anna Henriksdotter.
Född .. maj 1734 i Almsele, Åsele (AC).
Död död ung i Almsele, Åsele (AC).


Kerstin Henriksdotter.
Bondhustru
Född .. december 1737 i Almsele, Åsele (AC).
Död 5 december 1815 i Rissjön, Åsele (AC).


Brita Henriksdotter.
Född 8 oktober 1741 i Tjärn, Anundsjö (AC).


Elisabet Henriksdotter.
Född 11 maj 1744 i Tjärn, Anundsjö (AC).Gift 12 mars 1775 i Anundsjö (Y).
Anundsjö kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010004/C/3 (1754-1795), bildid: C0032608_00198

Kerstin Eriksdotter.
Bondhustru och ägare av gården mellan 1766 och 1771 i Norrflärke 6:1, Anundsjö (Y) [3] .
Född 2 augusti 1719 i Ödsbyn 1:1, Anundsjö (Y).
Död 13 juli 1806 i Norrflärke, Anundsjö (Y). 

Källor

  1. Anundsjö Släkter o Gårdar sid 77
  2. Åseleborna sid TAL 4, TJÄ 41
  3. Anundsjö Släkter o Gårdar sid 191

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister