Bondhustru
Född omkring 1610.
Död 7 maj 1670 i Kyrkovallen, Anundsjö (Y).
Elin .
Född omkring 1610. Död 7 maj 1670 i Kyrkovallen, Anundsjö (Y). Bondhustru
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Bondhustru
Hon var möjligen född i Lidens socken. Första gången var hon gift med Per Israelsson i Krånge. Med honom hade hon dottern Karin Pedersdotter (som vittnade mot sin styvfader). Ca 1650 flyttade de till Sörflärke

Extra ordinarie ting i Anundsjö, den 16 maj 1670 presenterade: "Kyrkioherden Wyrdige Hr Oluf Zachariae .. ett breef af den 15 dito som Probsten i Siälewadh Wyrld: M:[agister] Nilss Plantiin honom tillshrifwit hafr hwar Uthinnan han förmäler sig hafwa sprodt, att Kyrkioherdhen här i Sochnen bede Hr. Oluff, skall hafwa begrafwit en Quinnoss Perssohn, som Satanas skall hafwa brutit halsen af i Kyrkiowägen, med annat mehra: hwar emoth Tolfmännen och andra flera betygadhe sådant icke sandt wara medh hennes afgångh, Uthan i sin gångh hijt till Kyrkian, som war dhen 7. Maij, beklagat sigh för dhem som med henne i Sselskap giordt hafwer". De intgygade också att hon varit "en Hederligh qwinna uhj sitt lefwerne och Umgånge, såsom och Gudeligen lefwatt. Elliest betagade Joen Östensson een Tolffman sigh här på Kyrkiowallen klädt Tröijan af henne, sedahan hon dödher War, och ingen blånadh på henne kunnadt see, icke heller åhr sådan förnummit af dhe qwinnor som henne swept hafwa".

Elin blev beskylld för trollkonster men blev friad av rätten.

(Källa: Rötter i Anundsjö av Bengt Sjöberg s 164)

 

Relationer och barn

Gift omkring 1640 i Liden (Y).

Jon Gudmundsson.
Född 1614 i Näs, Anundsjö (Y).
Bonde mellan 1652 och 1670 i Sörflärke 7:1, Anundsjö (Y) [1] .
Död 1670 i Sörflärke 7:1, Anundsjö (Y).


Olof Jonsson.
Bonde mellan 1670 och 1703 i Sörflärke 7:1, Anundsjö (Y) [1] .
Nämndeman mellan 1684 och 1703 i Sörflärke, Anundsjö (Y).
Född 1642 i Krånge, Liden (Y).
Död .. mars 1712 i Sörflärke, Anundsjö (Y).


Gunnull Jonsdotter.
Född i Krånge, Liden (Y).


Gölin Jonsdotter.
Född i Krånge, Liden (Y). 

Källor

  1. Anundsjö Släkter o Gårdar sid 279

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister