Komminster mellan 1767 och 1783 i Sorsele (AC).
Född 9 januari 1724 i Altomta rusthåll, Viksta (C).
Död 15 februari 1798 i Bredbyn, Anundsjö (Y) [1] .
Begravd i Åsele (AC).
Kyrkoherde mellan 1783 och 1798 i Åsele (AC).
Magnus Degerman.
Född 9 januari 1724 i Altomta rusthåll, Viksta (C). Död 15 februari 1798 i Bredbyn, Anundsjö (Y) [1] . Komminster mellan 1767 och 1783 i Sorsele (AC).
Kyrkoherde mellan 1783 och 1798 i Åsele (AC).
F Nils Olofsson Degerman.
Född 1692 i Tjärn 5, Skellefteå landsförs (AC). Död 1735. Kronofogde
FF Olof Larsson Degerman.
Född 1658 i Degerbyn 5, Skellefteå landsförs (AC). Död 1716. Länsman
Bonde mellan 1687 och 1710 i Tjärn 5, Skellefteå landsförs (AC) [2] .
 
 
FM Karin Andersdotter.
Född 1657 i Tjärn 5, Skellefteå landsförs (AC). Död 1754. Länsmans-/Bondhustru
 
 
M Anna Brita Majman.
   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Komminster mellan 1767 och 1783 i Sorsele (AC).
Kyrkoherde mellan 1783 och 1798 i Åsele (AC).
Magnus Degerman (1767-83), utn. khde i Åsele 4 sept. 1783

Magnus Degerman (1783-98), f. 9 jan. 1724 i Altomta rusthåll i Viksta s:n, Upland. Fadern Olof Degerman från Degerbyn i Skellefteå, tidigare klockare och postinspektor i Luleå g. stad, blef 1723 kronofogde öfver Norunda och Örbyhus härader och inköpte Altomta för 5,000 dlr k:mt, men gick det förlustig för kronoskuld år 1735, då han äfven dog; modern Anna Brita Majman var kronofogdedotter från Piteå. I 1 à 2 år hölls sonen i Upsala katedralskola under konrektor Hedenbergs tillsyn. Efter föräldrarnes död emottogs han af komm. Er. Schæder i Själevad, som satte honom i Hsands skola och gymn., vilket han genomgick åren 1739-43. Blef stud. i Upsala 4 okt. 1743 och vistades år 1745 i 2 månader hos prosten Fjellström i Lycksele för att lära sig lappska språket. Aflade prästex. 23 sept. 1755 och prästvigdes till Skellefteåprosten P. Högströms medhjälpare, tjänstgjorde därefter i 8 år som adj. åt past. A. Alenius i Arvidsjaur samt dessutom 2 år som nådårspred. med 125 dlr kmts lön, till dess han utn. till komm. i Sorsele, där han tillträdde 1767. Erhöll kgl. fullmakt 1780 å Ibs regala pastorat på ön Hven, men afsade sig tjänsten. (Hdpr. 9/8 1780.) På riksrådet Rudenskiölds förord blef han efter 17 års tjänst i Sorsele utn. till pastor i Åsele 4 sept. 1783 och verkade här i nära 15 år. Då Piteå pastorat blef ledigt år 1797, reste han ned till Sthm för att uppvakta konungen med anhållan att blifva vid tillsättningen ihågkommen, men insjuknade på hemresan och hann ej längre än till Bredbyn i Anundsjö, där han afled 15 febr. 1798, 74 år gammal. I sina predikningar brukade han inblanda främmande ord, ss. paradox, totaliter, var särdeles ÅSELE 335 älskare af sång och fordrade den i synnerhet af barnen. I 42 år hade han tjänt i lappmarken med nit och oförvitlighet i svagt aflönta sysslor. G. 1766 m. Anna Barbro Alenius, f. 1740, dotter till khden And. Alenius i Arvidsjaur. Änkan, genom mannens bortgång försatt i bekymmersammaste utsikt om framtida bärgning, erhöll 2 nådår 16/10 1798. Hon afled i Åsele 24/6 1814. Af barnen, 3 söner och 6 döttrar: Nils Peter, f. 27/1 1768, länsman i Åsele, d. 1/12 1823, drunknade af våda i en brunn på Åsele kyrkplats; Hedvig Sofia, f. 1772, g. 25/3 1802 m. förvaltaren Sven Svensson Söderberg på Nybruket; d. 6/1 1803 i barnsäng; Maria Elisabeth, f. 1774, g. m. ekonomieombudsmannen Per Erik Edin i Åsele, d. 23/12 1819; Eva Christina, f. 1777, g. m. pastor Erik Millén i Åsele; Sara Margareta, f. 1780, g. 20/10 1816 m. pastor i Dorotea Jonas Nensén, frånskiljd, d. i Åsele 23/1 1862; Anna Brita, svagsint. Efter pastor Degermans död afskiljdes Fredrika och Dorotea pastorat.

 

Relationer och barn

Gift 1766.

Anna Barbro Alenius.
Kyrkoherdefru
Född 1740 i Prästbordet, Arvidsjaur (BD).
Död 24 juni 1814 i Prästbordet, Åsele (AC).


Hedvig Sofia Degerman.
Född 1772 i Prästbordet, Sorsele (AC).
Bondhustru
Död 6 januari 1803 i Nybruket, Prästbordet, Åsele (AC).


Eva Christina Degerman.
Kyrkoherdefru
Född 1777 i Prästbordet, Sorsele (AC).
Död 31 december 1854 i Prästbordet, Åsele (AC). 

Källor

  1. Herdaminne, Härnösands stift
  2. Skellefteå socken sid 588

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister