Kyrkoherde mellan 1659 och 1684 i Revsund (Z) [1] .
Född 1602 i Alsta, Tuna (Y).
Död 1684 i Prästgården, Revsund (Z).
Isac Olai Alstadius.
Född 1602 i Alsta, Tuna (Y). Död 1684 i Prästgården, Revsund (Z). Kyrkoherde mellan 1659 och 1684 i Revsund (Z) [1] .
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Kyrkoherde mellan 1659 och 1684 i Revsund (Z) [1] .
12. Isacus Olai Alstadius (1659-84), f. 1602 i Tuna s:n, Alsta by af bondföräldrar. Stud. i Upsala juni 1622, var kapellan i Selånger och tillika skolmästare i Sundsvall 1633, blef på Attmarsbornas begäran, men mot khdens i Tuna Carl Bröms' vilja kapellan i Attmar 1639, därefter stadskomminister i Sundsvall 1650 samt slutligen khde i Refsund 1658 med tilltr. följ. år. På Refsunds ting 29 sept. 1668 besvärade sig khde Alstadius öfver att ryttmästaren Bernhard Bärfelt och hans hustru föröfvat några otidigheter vid en vigsel i Sundsjö kyrka, pastorskan till despekt. Ryttmästerskan hade utstofferat bruden präktigare än hennes stånd fordrat och kgl. förordningarne tilläte, i det hon iklädt henne perlekrona och fingertjockt perlad kring om hårklädseln och favorband några alnar uti hvart örehänge. Brudfolket hade gått i khdens hustrus bänk, och brudens uppvaktare tagit ryttmästarens schabrak af hästarne och utklädt brudpellen, hviskat, tisslat och tasslat, så att khden blef förorsakat säga: Ve den, som förargelse åstadkommer. Därtill hade ryttmästerskan gjort pastorskan den despekten, beljat och nigit för henne och affekterat underligen med händerna, henne till spott och församlingen till förargelse. I stället för att offra för sitt brudfolk, hade ryttmästaren kastat sig upp på sin häst och ridit sin kos. Under danska kriget 1677 blef khden som fånge bortförd af fienden, men lyckades i Mattmar med några bönders tillhjälp undkomma. Refsunds prästgård blef sköflad och uppbränd, som det säges, af hämnd för att Alstadius genom ett af sonen Carl skrifvet bref, hvilket uppsnappats, varnat den olycklige khden Ol. Rahm i Ragunda att träda i förbindelse med fienden. Han afled år 1684. Sönerna uppsatte öfver föräldrarna ett skulpteradt epitafium af trä, hvaraf ännu finnes lämningar i kyrkans museum. Såsom prof på forna dagars naivitet må anföras, att år 1670 begärde rev. pastor af ven. konsist., det honom måtte bestås 1 k:a vin af kyrkan till hvar julehögtid. G. m. Helena Bröms, dotter till khden Carl Hansson B. i Tuna, d. 1698, begr. 25/1 1699 efter en mycket hederlig vandring uti 73 år 3 mån.; lades bak i kyrkian under klockorna. Barn: Catharina, f. 5/3 1648, g. 1) m. landskrifv. Dan. Ol. Hellman, 2) m. khden Magn. Flodalin i Berg; Carl, f. 1651, faderns efterträdare; Olof, stud. i Upsala 1671, d. i Sthm; Samuel, khde i Sveg.
 

Relationer och barn

Gift.

Helena Bröms.
Pastorska
Född 1625 i Tuna (Y).
Död 1698 i Revsund (Z).


Carl Isaci Alstadius.
Kyrkoherde mellan 1685 och 1714 i Revsund (Z) [1] .
Född 1651.
Död 1714 i Prästgården, Revsund (Z). 

Källor

  1. Herdaminne, Härnösands stift

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister