Komminister mellan 1630 och 1646 i Helgum (Y).
Abraham Johannis.
Komminister mellan 1630 och 1646 i Helgum (Y).
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Komminister mellan 1630 och 1646 i Helgum (Y).
3. Abraham Johannis Angermannus (1630-46), inskrefs ss. student vid Upsala univ. i juni 1625; var komm. här i 16 år. Under danska fejden, då de danska prästerna i Jämtland flydde från sina pastorat, blef han 28 maj 1644 utsedd till pastor i Hammerdal och tjänstgjorde ock där en tid, men då svenska regeringen efter Brömsebrofreden biföll deras begäran att få behålla sina gäll, återtog khden Morten Halvardsen sin församling. Upsala domkapitel affärdade dock en skrifvelse till khden Morten med förmaning, att han vedergäller herr Abraham något för det denne gjorde tjänst, när han var bortrymd. Herr Abraham bodde i Näs i Edsele och under hela den tid han var kapellan hade hans khde Elias ej gifvit honom i årlig lön mer än ett par skor, utom den lön af 12 t:r säd som han uppbar af kronan, hvadan hans resterande lön belöpte sig till 96 dlr. Prosten Bozæus skulle resa till Ramsele och tillhålla herr Elias att under hot om afsättning tillställa herr Abraham sin fulla lön. Uppgörelsen skedde inför Upsala domkapitel (Udpr. 17/3 1647). Han utnämndes 3 maj 1646 till kapellan i Delsbo i Hälsingland, men lefde dock där ej längre än till i febr. 1650, vid hvilken tid fråga hade väckts om hans förflyttning tillbaka till Hsands stift. En Carolus Abrahami Angerm. Ramselius, som blef stud. i Upsala 19/7 1657, var sannolikt en son.

Relationer och barn

Gift.

Malin .
Komministerfru
Född i Näs, Edsele (Y).

Anna Abrahamsdotter Trugstadia.
Kyrkoherdefru
Född i Helgum (Y).
Död .. oktober 1686 i Prästgården, Arnäs (Y).

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister