Abraham Johannis

Komminister mellan 1630 och 1646 i Helgum (Y).
Abraham Johannis.
Komminister mellan 1630 och 1646 i Helgum (Y).
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Komminister mellan 1630 och 1646 i Helgum (Y).
3. Abraham Johannis Angermannus (1630-46), inskrefs ss.student vid Upsala univ. i juni 1625; var komm. här i 16 år. Under danskafejden, då de danska prästerna i Jämtland flydde från sina pastorat, blefhan 28 maj 1644 utsedd till pastor i Hammerdal och tjänstgjorde ockdär en tid, men då svenska regeringen efter Brömsebrofreden biföll derasbegäran att få behålla sina gäll, återtog khden Morten Halvardsen sinförsamling. Upsala domkapitel affärdade dock en skrifvelse till khdenMorten med förmaning, att han vedergäller herr Abraham något för detdenne gjorde tjänst, när han var bortrymd. Herr Abraham bodde i Näsi Edsele och under hela den tid han var kapellan hade hans khde Eliasej gifvit honom i årlig lön mer än ett par skor, utom den lön af 12 t:r sädsom han uppbar af kronan, hvadan hans resterande lön belöpte sig till 96 dlr.Prosten Bozæus skulle resa till Ramsele och tillhålla herr Elias att underhot om afsättning tillställa herr Abraham sin fulla lön. Uppgörelsenskedde inför Upsala domkapitel (Udpr. 17/3 1647). Han utnämndes 3 maj1646 till kapellan i Delsbo i Hälsingland, men lefde dock där ej längre äntill i febr. 1650, vid hvilken tid fråga hade väckts om hans förflyttning tillbakatill Hsands stift.En Carolus Abrahami Angerm. Ramselius, som blef stud. i Upsala 19/7 1657,var sannolikt en son.

Relationer och barn

Gift.

Malin .
Född i Näs, Edsele (Y).

Anna Abrahamsdotter Trugstadia. rightarrow.png
Född i Helgum (Y).
Död .. oktober 1686 i Prästgården, Arnäs (Y).

Hittar du felaktigheter är jag tacksam att få höra dem så att jag kan rätta till dem. Framställd 18 december 2023 av Jens Lindström med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.