Född 28 januari 1814 i Lotteberg, Skareda, Lommaryd (F).
Döpt 30 januari 1814 i Lommaryd (F).
Piga i Harjestad, Lommaryd (F). 1
Piga hos rusthållare Sven Andersson i Lommaryd, Lommaryd (F).
Piga hos Rusthållare Carl Ericsson i Käryd, Vireda (F).
Piga hos Gästgivaren Björkman mellan 1836 och 1837 i Gränna stad, Gränna (F).
Piga hos hos Faktor Björkegren i Gränna stad, Gränna (F).
Död 9 november 1850 i Göteborgs arbetshus, Göteborgs fattighusförs (O).
Begravd 9 november 1850 i Göteborgs arbetshus, Göteborgs fattighusförs (O).
Anna Gustava Andersdotter.
Född 28 januari 1814 i Lotteberg, Skareda, Lommaryd (F). Död 9 november 1850 i Göteborgs arbetshus, Göteborgs fattighusförs (O). Piga i Harjestad, Lommaryd (F). 2
Piga hos rusthållare Sven Andersson i Lommaryd, Lommaryd (F).
Piga hos Rusthållare Carl Ericsson i Käryd, Vireda (F).
Piga hos Gästgivaren Björkman mellan 1836 och 1837 i Gränna stad, Gränna (F).
Piga hos hos Faktor Björkegren i Gränna stad, Gränna (F).
F Anders Andersson.
Född 10 juli 1784 i Soldattorp, Adelöv by, Adelöv (F). Död 18 januari 1839 i Sörhem, Sörgård, Hökhult, Lommaryd (F). Rättare i Hässlemad, Lommaryd (F).
Torpare i Röstad, Gynge, Lommaryd (F).
FF Anders Johansson.
Född 1 juli 1753 i Hökhemmet, Bälaryd (F). Död 25 november 1829 i Anderstorp, Örskalla, Lommaryd (F). Torpare i Slättäng, Svalhult, Adelöv (F).
Inhyses i Fyrverkargården, Hullaryd, Lommaryd (F).
Inhyses i Smedshemmet, Norrby, Lommaryd (F).
Torpare i Anderstorp, Örskalla, Lommaryd (F).
FFF Johan Andersson.
FFM Helena Persdotter.
FM Elin Larsdotter.
Född 30 september 1747 i Ryd, Adelöv (F). Död 26 december 1832 i Norrgård, Hökhult, Lommaryd (F). Torparhustru
FMF Lars Andersson.
Född 30 oktober 1722 i Ryd, Adelöv (F). Död 26 november 1769 i Ryd, Adelöv (F). Bonde i Ryd, Adelöv (F).
FMM Elisabet (Lisken) Israelsdotter.
Född 5 januari 1724 i Rya, Lommaryd (F). Död 17 december 1799 i Ryd, Adelöv (F). Bondhustru
M Maja (Maria) Jonsdotter.
Född 8 april 1783 i Stora Härstad, Marbäck (F). Död 29 mars 1875 i Gynge, Lommaryd (F). Torparhustru
   
 
MM Kerstin Ingesdotter.
Född 17 maj 1756 i Kvarnstad, Frinnaryd (F). Död 13 april 1837 i Skogsholmen, Äng, Marbäck (F). Piga i Skogsholmen, Äng, Marbäck (F).
MMF Inge Isaksson.
Född 15 oktober 1727 i Kvarnstad, Frinnaryd (F). Död 30 juni 1798 i Ängstugan, Äng, Marbäck (F). Torpare i Ängstugan, Äng, Marbäck (F).
MMM Kerstin Paulidotter.
Född .. februari 1727 i Hästeryd, Frinnaryd (F). Död 27 april 1795 i Ängstugan, Äng, Marbäck (F). Torparhustru

Levnadsbeskrivning

Flyttade 1829 från Hökhult, Sörgård, Lommaryd (F) till Harjestad, Lommaryd (F).
Piga i Harjestad, Lommaryd (F). 3
Flyttade 1832 från Harjestad, Lommaryd (F) till Lommaryd, Lommaryd (F).
Piga hos rusthållare Sven Andersson i Lommaryd, Lommaryd (F).
Flyttade 1833 från Lommaryd, Lommaryd (F) till Gränseryd, Lommaryd (F).
Flyttade 23 oktober 1834 från Gränseryd, Lommaryd (F) till Käryd, Vireda (F). 4
Piga hos Rusthållare Carl Ericsson i Käryd, Vireda (F).
Flyttade 24 oktober 1836 från Käryd, Vireda (F) till Gränna stad, Gränna (F). 5
Piga hos Gästgivaren Björkman mellan 1836 och 1837 i Gränna stad, Gränna (F).
Piga hos hos Faktor Björkegren i Gränna stad, Gränna (F).
Flyttade 1838 från Gränna stad, Gränna (F) till Hökhult, Sörgård, Lommaryd (F).
Flyttade .. augusti 1842 från Hökhult, Sörgård, Lommaryd (F) till Gränna (F).
Dödsorsak: Kolera
Notering i HFL 1836-1840:

Enligt Råhus Rättens Saköres längd för år 1842, har pigan Gustafa Andersdotter .. samma år af Rådhus Rätten blifvit dömt . snatteri, att böta 1 R(iksdaler) 2 Sk(illing) o 8 runstycken Banco, ..afstraffas med 3 dagars fägelse, samt mycket .. Och aflöses i Grenna kyrkas Sakristian, . bestraffning af .. Har hos Pastor E ...Gränna den 15 juli 1847.

Ur Fångrulla för Kronospinnhuset i Göteborg (DIIIaa:2 fol 104)

Nr 61, Anna Gustafva Andersdotter, Ankom den 23 februari 1850 förpassad från Jönköpings Länshäkte.

Född den 28 januari 1814 på Skareda Ägor i Lommaryds Sn, Jönköpings Län, 10 qvarter (149 cm) 2½tum (ca 6 cm, totalt ca 155 cm) lång, brunt hår, blå ögon, ovalt ansigte, Piga, Sednast skattskrifen i Grenna.

Straffad för 1sta resan santteri år 1840 enl Grenna Rådhus Rätts utslag, med 3 dagars .. häckte: för 1sta resan stödl 5 dagars fängelse vid vatten och bröd och uppenbar kyrkoplickt enl. Hullaryds Hds Rätts utslag 1849.

Dömd till två års allmänt arbete för försvarslöshet (Försvarslösa kallades de personer som inte kunde försörja sig själva. De kunde även dömas till fängelse av Länsstyrelsen om de inte skaffade sig arbete) af Kns Bhde (Kongungens Befallningshavande) i Jönköping den 24 oct 1849 och Kongl. Majt den 4 dec 1849.

"Medhavda och värderade saker": 1st Ylleklänning 2 R:dr, 1 randig bomullströja 8 sk, 1 randig underkjortel 12 sk, 1 blångarns Linneyg 8 sk, 1 par ull strumpor 8 sk, 3ne Bomullsdukar 32 sk, 1 rutigt förkläde 8 sk, 1 par Läder kjänger 1 R:dr 16sk.

"Utbekome persedlar och penningar": Har gått till Nr 65 Maria Pettersson; 1st Klädning 2 R:dr, 1st Bomullsduk 12 sk, 1st förkläde 8 sk, 1 par kjäner 1 R:dr 16 sk.

1850 November den 9. Död af Cholera.

Ur Kyrkobok Kronospinnhuset i Göteborg (DIIId:1 fol 65)

Nr 61 Anna Gustava Andersdotter, Född på Skareda ägor, Lomaryd, Norra Wedbo Härad, Jönk Län. 28 Jan 1814 bet.

fader Anders Andersson snickare i Lomaryds sn, död 1839. Mod. Maria Jansdotter bor i Lomaryds sn under Höghult.

Wist. hos föräldrarna till 1829, undervisats av föräldrarna, Conf i Lomaryd 1829, .. tjenst som piga..til...i Grenna 1838.

Icke gift fått 4 oägta barn, Anders Johan 15 år i Grenna, Carl Frans 12 år i Grenna, Mathilda Christina f. 18 febr 1848. e.u. farbror Petter Jansson, Stadsfogde i Grenna.

Skrifen i Lomaryd 1829, vist i före av...? i Grenna.

I dödboken står hon under correctionshjonen i Gbg fattighusförs.

Möjlig fader är Adam Henriksson i Hökhult (1805-1868) han är även fadder när Carl Frans döps.

Vireda: AI:9 s 93, AI:8 s 103, Lommaryd: C:5 s 33, AI:11 s 124, (Piga;AI:9 s 43, 257, 291, AI:8 s 176, 175) Gränna: AI:19 s 375, 382, AI:21 s 378, AI:22 s 380, AI.24 s 454, (AI:2 s 513, AI:4 s 534, AI:6 s 748) Göteborgs fattighusförs: C:1 s 143 (890.4.9800)


 

Relationer och barn

.


Anders Johan Adamsson.
Född 1 juni 1838 i Gränna stad, Nr 18 Norra kvarteret, Gränna (F).
Skräddarlärling i Gränna stad, Gränna (F).
Dräng i Herrestad, Marbäck (F).


Carl Frans Adamsson Nordfeldt.
Född 17 september 1840 i Hökhult, Sörgård, Lommaryd (F).
Lärling från 1854 till 1856 i Gränna stad, Nr 69, Gränna (F).
Sadelmakar lärling mellan 1856 och 1857 i Gränna stad, Nr 76, Gränna (F).
Lärling i Kyrkokvarteret nr 26, Jönköpings Kristina (F).
Sadelmakargesäll från 1860 i Kyrkokvarteret nr 26, Jönköpings Kristina (F).
Soldat Nr 106 mellan 1861 och 1870 i 7:e bataljonen, Svea artilleriregemente (AB). 6
Pontonjär mellan 29 december 1870 och 30 december 1876 i Pontoniers bataljonen, Svea ingenjörkår (AB).
Sadelmakare i Segerstad (S).
Torpare i Elfhult, Algustad, Segerstad (S).
Död 24 juni 1893 i Elfhult, Algustad, Segerstad (S).


Matilda Kristina Adamsdotter.
Född 18 februari 1848 i Länshäktet, Jönköpings Sofia (F).
Död 31 januari 1854 i Åsa, Gränna (F). 

Fotnot

  1. Först hos bonden Carl Svensson 1år därefter hos Johannes Svensson.
  2. Först hos bonden Carl Svensson 1år därefter hos Johannes Svensson.
  3. Först hos bonden Carl Svensson 1år därefter hos Johannes Svensson.
  4. Lommaryd: B:1 s 35,
  5. Gränna: B:1 s 259, GID: 1145.14.66900
  6. Inskriven 4/12 1861,

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister