Född 28 juli 1862 i Bergom, Nätra (Y).
Bonde i Nässjö, Nätra (Y).
Riksdagsman i Nätra (Y).
Död 10 januari 1911 i Nässjö, Nätra (Y).
petrushornsten2.jpg
En yngre Petrus Hörnsten.
Petrus   Jonsson Hörnsten 1862-1911
Petrus Jonsson Hörnsten.
Född 28 juli 1862 i Bergom, Nätra (Y). Död 10 januari 1911 i Nässjö, Nätra (Y). Bonde i Nässjö, Nätra (Y).
Riksdagsman i Nätra (Y).
F Jonas Persson Hörnsten.
Född 3 mars 1826 i Hörnett, Själevad (Y). Död 10 maj 1890 i Bergom, Nätra (Y). Torpare i Hörnett, Själevad (Y).
Bonde i Bergom, Nätra (Y).
FF Per Persson.
Född 15 maj 1791 i Västerbillsjö, Själevad (Y). Död 1 april 1830 i Hörnett, Själevad (Y). Bonde i Hörnett, Själevad (Y).
FFF Per Persson Lundström.
Född 5 juli 1754 i Nr 108 Hurtig, 10:e rotan, Myckling, Själevad (Y). Död 11 augusti 1800 i Västerbillsjö, Själevad (Y). Fördubblingsbåtsman i Nr 110 Lundström, 12:e rotan, Domsjö, Själevad (Y).
Torpare i Västerbillsjö, Själevad (Y).
FFM Sara Persdotter.
Född 11 augusti 1757 i Österbillsjö 1, Själevad (Y). Död 25 mars 1803 i Västerbillsjö, Själevad (Y). Torparhustru
FM Anna Jakobsdotter.
Född 13 januari 1787 i Hörnett, Själevad (Y). Död 29 oktober 1884 i Hörnett, Själevad (Y). Bondhustru
FMF Jakob Christoffersson.
Född 7 april 1753 i Hörnett 1, Själevad (Y). Död 24 december 1826 i Hörnett, Själevad (Y). Bonde
FMM Annika (Anna) Svensdotter.
Född 28 november 1762 i Norrbacksjö 1, Själevad (Y). Död 19 september 1811 i Hörnett, Själevad (Y). Bondhustru
M Maria Magdalena (Helena) Eriksdotter.
Född 13 december 1816 i Norrtjärn, Nätra (Y). Död 24 oktober 1891 i Bergom, Nätra (Y). Bondhustru
MF Erik Jonsson.
Född 1790 i Norrtjärn 1:2, Nätra (Y). Död 6 maj 1843 i Norrtjärn, Nätra (Y). Landbonde mellan 1817 och 1819 i Spjute 1:3, Nätra (Y) [1] .
Torpare mellan 1821 och 1843 i Norrtjärn, Nätra (Y) [2] .
MFF Jonas Eriksson.
Född 1757 i Norrtjärn 1:1, Nätra (Y). Död 1799 i Norrtjärn 1:2, Nätra (Y). Bonde mellan 1786 och 1799 i Norrtjärn 1:2, Nätra (Y) [3] .
MFM Helena Johansdotter.
Född 1757 i Skrike 2:1, Nätra (Y). Död 7 december 1820 i Norrtjärn, Nätra (Y). Bondhustru
MM Magdalena Nilsdotter.
Född 1794. Död 14 oktober 1882 i Norrtjärn, Nätra (Y). Torparhustru
 
 

Levnadsbeskrivning

Flyttade 1887 från Bergom, Nätra (Y) till Nässjö, Nätra (Y).
Bonde i Nässjö, Nätra (Y).
Riksdagsman i Nätra (Y).
Hörnstén i Bjästa, Petrus Jonsson (lib s). Andra Kammaren för Nätra ooch Nordingrå ds, Vnorrl l, 1903-1908. född 1862-07-28 i Nätra, död där 1911-01-10. Lantbrukare. Son till lantbrukaren Jonas Hörnstén och Maria Helena Ersdotter. - Gift 1883 med Maria Jonsdotter (född 1856 i Nätra, död där 1944), dotter till torparen Jonas Ersson o Sofia Johansdotter. - Barn: Jonas Gottfrid (född 1883), Peter Valfrid (född 1884), Frida Maria (född 1886), Jonas Gottfrid (född 1888), Jenny Regina (född 1890), Frits (född 1892), Frits (född 1894), Astrid Adina (född1895), Rickard (född 1899). - Ägare av Nässjö nr l om 4 1/2 seland i Nätra. Västernorrlands läns slöjdskola 1879. Lantbrukare i Nässjö, Nätra, 1887.-----Nykterhetstalare i Västernorrlands län, Gävleborgs län och Norrbottens län fr 1890. Riksdagsuppdrag: Suppl i 2 SäU 1905L. Leamot av TfU 1906-08. Valman vid fullmäktigevalen 1903- 05L.

Motioner: 19 egna, bl a om ändringar i folkskolestadgan, om inskränkning av tobaksförbrukningen bland uppväxande ungdom, om försäljning av brännvin, om valrätt o valbarhet för kvinnor, om järnvägsfrågor som järnvägens stängselskyldighet och anslag till utfartsvägar från järnvägsstationer. En motion avsåg progressiv beskattning av barnlösa personer.-----Litt.: SP. [Tvåkammarriksdagen 1867-1970 band 5, Stockholm 1992]

Petrus var hemmansägare i Nässjö, ingick redan 1883 den 27 mars i den först bildade logen "Gryningen" i Bjästa, Nätra, och innehade där tjänstebefattningar samt tredje graden, Då "Grynningen" slocknade i augusti 1885 kom Hörnstén ur goodtemplarorden, men återrinträdde i densamma ånyo den 26 januari 1896. Valdes vid distriktsmötet i maj samma år till D.K. men innehade denna befattning blott ett år.Valdes 1898 till distriktsombud vid Storlogemötet och Nordiska Nykterhetsmötet i Göteborg, och har sedan under 9 år oavbrutet representerat distriktet vid Storlogemötena. Var även 1902 ombud vid Nordiska Nykterhetsmötet i Stockholm och bevistade även samtidigt världsstormötet. Valdes samma år till representant i Andra Kammaren för Nätra - Nordingrå domsaga. Var 1905 goodtemplarordens ombud vid Förbundskongressen i Stockholm. Återvaldes samma år till riksdagsman. Hörnstén har sedan 7 februari 1899 verkat vissa tider av året som nykterhetstalare på följande distrikt: Ångermanlands Norra , tre turer utom särskilda besök i olika loger, Hälsinglands Norra, Solefteå 2 turer, Norrbotten 5 turer ,samt Upplands distrik. valdes i juni detta år (1906) till D.T. (I.O.G.T. Ångermanlands Norra distriktsloge - ett tjugoårsminne 1886-1806)

I ÅNGERMANLAND

Då kraftmätningen mellan sågverksägarna och arbetarna utkämpades i Sundsvall år 1899, var jag icke med.Sågverket Strands vara eller icke vara efter d :r Axells död blev en återkommande fråga hos många vid verket anställda. Själv kände jag mig oviss, huruvida den kooperativa affär, jag därstädes förestod, skulle komma att fortsätta rörelsen. Allt väckte hos mig och andra tanken på annan sysselsättning. Så hände det, att jag kom att slå mig ned i Bjästa, en kyrkby vid den förbiflytande Nätraån i Nätra socken, Ångermanland. En halv mil därifrån ligger vid kusten Köpmanholmen. Där fanns den på sin tid allmänt bekante grosshandlaren "Jonke" Berglund. Under svagårstiden 1866-1867 stod han och sålde, uppgives det, sillake för ett pris av icke mindre än en krona kannan. Tidningen Fäderneslandet innehöll på sin tid en karikatyr av denna lukrativa försäljning. I Bjästa köpte jag tillsammans med en kompanjon en affärsfastighet. Vi öppnade där diversehandel år 1894. Folket på denna trakt var av helt annan läggning, än jag var van vid. Det var högkyrkligt i högsta grad. Då bönderna kommo för att göra affär, satte en och annan i fråga att först få en sup. När detta nekades, hände det ibland, att bonden gick resolut ur affären, tog ut den i stallet insatta hästen och åkte till en annan handlande, som tillhandahöll sådan dryckesvara.

Till julhelgerna togs brännvin hem i stora fat. Dessa fraktades i väg upp efter Nätraån till undanskymda ställen, där innehållet delades ut. Fatbrännvinet inköptes av handlande på Köpmanholmen. Omkring 80 fat såldes av dem per år till ett pris av 75 öre per liter. Under min ganska kortvariga vistelse i Bjästa blev jag föremål för uppmärksamhet vid en biskopsvisitation i Nätra kyrka. Ehuru jag icke är eller varit socialist, har jag likväl alltjämt fått gå och gälla såsom sådan. Förmodligen är det därför att jag icke haft någon skräck för socialism, som synts och synes råda bland en del folk. I Bjästa kallades jag av ryktessmidare för "antikrist". Det är underligt att säga, och varför jag fick detta vedernamn, vet jag ännu ej i dag. Jag hade sannerligen icke någon för namnet utmärkande egenskap. Vid sidan av min dagliga sysselsättning företog jag mig icke något annat, än att jag anmälde mig och gick in i godtemplarlogen Framtidens hopp på Köpmanholmen. I dess musikkår spelade jag B-kornett vid förekommande fester. Musikkåren saknade en man för detta instrument. Vid. en därefter förrättad biskopsvisitation i Nätra kyrka hade någon varnat för mig, enär jag var "antikrist". Det var en religiöst sinnad fru, ofta gäst i mitt hem, som berättade detta för mig. Hon hade varit närvarande vid visitationen öch blivit mycket upprörd över beskyllningen. Jag tröstade henne och förklarade, att lappri, som folk pratar, fäste jag mig icke vid. Att sådana syndiga tankar skulle uppenbara sig vid en biskopsvisitation, hade jag likväl aldrig kunnat tänka mig. Jag fann trivsel bland alla dem, jag lärde känna i Bjästa och trakten däromkring. Bonden Petrus Hörnstén, som sedermera blev riksdagsman för Nätra och Nordingrå tingslag, var en bland dem, som jag blev närmare bekant med. Han tillhörde godtemplarorden och anlitades ofta av nykterhetsfolket såsom resetalare. Hans talgåva var känd och erkänd. Jag minns honom såsom en både intressant och intresserad bonde. På lediga stunder hade han lärt sig tala och skriva engelska. Kinesiska språket hade han även befattat sig med. Då jag frågade honom, hur det gick med studierna i detta språk, svarade han: - Ja, si det var och förblev kinesiska för mig. [J.F. Jacobsson sid 127 Rättvisan skall segra! Eget förlag 1955]

1895-12-21 Folkriksdagsvalet i Ångermanland äger rum tredjedag jul Örnsköldsviks Nyheter 1895-12-21Folkriksdagsvalet i Ångermanland äger rum tredjedag jul Örnsköldsviks Nyheter

Obs alla platser uppräkande Arnäs: hos Olof Olsson, Arnäsvall, bryggaren Wikman Gluped. Nätra: goodtemplarlokalen Köpmanholmen;hos P. Hörnstén [Petrus Hörnstén]Nässjö; Blåviks godtemplarlokal, Näske godtemplarlokal; Bjästa Själevad hos E.A. Häggqvist, Västeralnäs, godtemplarhuset, Billa Örnsköldvik: godtemplarlokalen; P. Andersson Högland. (Örnsköldsviks Nyheter lördagen den 21 december 1895)

1895-12-21 Över ett år har undertecknad haft uppdrag som platsmeddelare till Örnsköldsviks Nyheter

Bygdebref

Till Ö:vik Nyheters läsare i Nätra! Öfver ett år har nu undertecknad haft uppdrag som platsmeddelare för vår socken till denna tidning, och då vi nu ssnart stå vid ett årskifte, känner jag mig å egna och tidningens vägnar skyldig frambära mitt tack till dem, som beredvilligt bistått mig med uppgifter för tidningen. Främst frambära jag min tacksamhey till pastorsembetet och postpersonalen, hos hvilka beredvillighet och humant bemötande städse kommit mig till del. Men äfven hos enskilda personer stannar jag i tacksamhetsskuld för beredvilligt lemnade uppgifter och notisunderrättelser. Hvad de sistnämnda beträffar, hafva de stundom till följe af motsägande uppgifter ej kunnat med exakt noggrannhet återgifvas, hvarför det ock varit svårt finna en medelväg så att sanningen ej för mycket blifvit åsidosatt. Derför frambär jag äfven tack till vederbörande för visat öfverseende derutinnan, och hoppas att samma beredvillighet, bemötande och öfverseende äfven kommande år 1896 må komma mig till del, samt att mina bemödandnen att meddela så noggranna och sanningsenliga uppgifter som möjligt må lända tidningens ännu vidare spridning inom Nätra samhälle! I den förhoppningen tillönskas en god Jul! P. H-n [Petrus Hörnstén], [August Dahlbäck skriver en hälsning på samma sida signaturern "Muhammed"] (Örnsköldsviks Nyheter lördagen den 21 december 1895)

1895-12-27 Vid folkriksdagsvalen tredjedag jul i Bergom Nätra Örnsköldsviks Nyheter

Rösträttsrörelsen

Vid folkriksdagsvalen tredje dag jul i Bergom Nätra (på grund af allmänhetens obekanskap med rösträttsrörelsen, samt för centralitetens skull var valstället flyttat från Nässjö) hade 50 personer infunnit sig till ett valmöte, hvaraf dock endast 16 deltog i röstningen, mest torpare och några få arbetare. Bönderna tycktes hysa farhågor för allmän rösträtt utan garanti, men voro villiga medgifva nästa hur lågt "streck" som helst. Samtliga deltagare voro ense om att på det kraftigaste protestera mot storstrejk- och beväpningsförslagen, men ville ej förorda folkriksdagsbanken på andra grunder, än om folkriksdagen kunde så monopolisera tändsticksfabrikationen att tändstickorna kunde säljas för vanligt pris, men insättning ändå vore verkställd, d.v.s. fabrikerna skulle blifva garanterade en afsättning af folkriksdagständstickor så stor att dekunde lemna dem för billigare fabrikspris än annars.

De flesta rösterna afgavs på [Erik] Böhmer, [Alfred] Edling, Heurlin, Westerberg (alla), Johan Lindström, [Leon] Hallén och [Petrus] Hörnstén. I valkassan inflöt 1 kr 41 öre skrivs till Ö:viks Nyheter (Örnsköldsviks Nyheter lördag 4 januari 1896)

1896-01-07 Anti- socialliberl/socialistisk/goodtempleri /ÖN insändare Örnsköldsviks Posten

Insändare

Förty den som taga en Palm, en Lennstrand, en Branting och dylika frireligiösa fritänkare under armarna och för övrigt i allt hyser socialistiska åsikter, går sig ut med allting, blott han har utsikter att förtjäna pengar, och detta under sken av den goda saken att vara godtemplare och rösträttsstiftare. Örnsköldsviks Nyheter bliver bedragen om han tror att hans predikningar slå några rötter bland den mera rättänkande allmogen. Huru skulle det gå, om vi finge en Palm, en Branting och dylika herrar till riksdagsmän och lagstiftare? Jo det bleve helt och hållet anarki, och derpå arbetare en del av pressen, och bland dessa icke minst Ö:viks Nyheter Läsare av Örnsköldsviks Nyheter 1895 (Örnsköldsviks-Posten 1895-01-07)

Insändaren var föranledd av en notis av goodtemplaren och liberalen Per Hörstén om kyrkvärden i Nätra socken som inte släppt in en person i Nätra Kyrka till högmässan sedan högmässan var påbörjad. Insändarförfattaren påstod att personen i fråga varit berusad. Petrus Hörnstén svarar i ÖP den 16 januari 1896.

1896-06-09 Nätra fredsförening höll sitt första offentliga möte i Åmynne Örnsköldsviks Nyheter

Nätra fredsförening höll sitt första offentliga möte i Åmynne bönhus söndagen den 31 maj. Sedan föreningens ordförande JF Jacobsson [Johan Ferdinand Jacobsson] hälsat de tillstädesvarande välkomna samt uppläst Svenska freds- och skiljedomsföreningens program och därefter i ett kort anförande påpekat varför fredsvännerna arbetade och nödvändigheten av att de arbetade, höll herr P. Hörnstén [Petrus Hörnstén] ett väl framsagt fredsföredrag. Herr Hörnstén är en god folktalare och borde därför, särskilt av nykterhetsrörelsen inom Nätra, mera allmänt anlitas, än vad fallet är nu! Fyra medlemmar inskrevo sig i föreningen. (Örnsköldsviks Nyheter onsdag den 9 juni 1896)

1896-08-19 Per Hörnstén och rösträtten Örnsköldsviks Nyheter

Per Hörnsténs [Petrus Hörnstén] inställning till rösträtten; Den politiska rösträttens utsträckande till dem som skatta för 500 kronors inkomst och övriga villkors sänkande så att även mindre jorbrukande än de som nu äga rösträtt få sådan, är en billig fordran att densamma bör på alla sätt understödjas.

Totalt rusdrycksförbud.

"Hemmansägaren Per Hörnstén i Nässjö, Nätra är en ur småböndernas krets, bestämd motståndare till bolagsvälde och vän av sanna reformer. (Örnsköldsviks Nyheter Onsdag 19 augusti 1896)

1896-08-31 "Ortens socialister hrr Böhmers springpojkar. .." Örnsköldsviks-Posten

Herr redaktör!Av förekomen anledning bedes om plats i Eder tidning för följande: Under valagitationens gång före riksdagsmannavalet, voro ortens socialister hrr Böhmers [Erik Böhmer redaktör för Örnsköldsviks Nyheter] springpojkar. Dessa lupo från by till by, ur hus och i hus, på söndagarna ifrån den ena kyrkstallen till den andra och agiterade. Men deras verksamhet hade inte åsyftad verkan, ty bönderna fingo både ögon och öron öppnade och kunde, utan att låta bedraga sig, bedöma hvars andas barn dessa springpojkar voro. Men då bönderna började tro, att alla på H. [= Petrus Hörnstén ] skulle vara socialister och Örnsköldsviks Nyhters läsare och anhängare, så vilja vi härmed tillbakavisa en sådan tanke och beskyllning. Vi våga påstå, att de flesta äro sansade och förståndiga män, som icke vilja lyssna till dessa samhälsupplösande läromeningar, utan fast hellre bemöta dem med tjänliga vapen. Fosterlandsvän. [Örnsköldsviks Posten 1896 torsdag 31 augusti 1896]

1897-09-29 Om förbud för öl- och vinförsäljning under Hamnmärten

1897 onsdag 29 september Efterföljansvärt. Nätra kommunalnämd hade till den senast hållna fiskarmarknaden inom socknen beredvilligt tillmötesgått nykterhetskomitterades genom Per Hörnstén och John Nätterlund framställda begäran om öltappningens stängning och förbud för öl- och vinförsäljning under marknadsdagarna. Följderna visade sig i ett ytterst ringa fåtal berusade, bestående av ett par notoriska fyllbultar, som genom supar från vänner och bekanta bland fiskarena och från utomorten kommande besökare medhavda pluntor fått sig florshuvor, varjämte åtskilliga ungdomar överkommit kolijox . Länsman Sundelius som besökte marknaden båda dagarna, lär dock ha fått fatt i en lycklig ost, som åtkommit en flaska av nämnda berusningsmedel och pumpat ur denne åskilliga upplysningar vadan stundande vinterting torde komma att göra fiskmarknadsfylleriet i Nätra ytterligare avbräck, till all heder för ordningsmaktens representanter. [Örnsköldsviks Nyheter onsdag 29 september 1897]

1897-10-14 Brev från Per Hörnstén till David Bergström angående "ett svenskt folkförbund"

Bjästa d. 14 oktober 1887

herr Dr David Bergström

Med anledning af det af Eder m.fl. undetecknade skrifvelsen om organisationsplan till ett svenskt folkförbund, får undertecknad på det lifligaste tillstyrka komiterade att utarbeta dylikt förslag; men för egen del kan jag ej ens tillnärmelsevis framställa några antydningar om huru en dylik organisation bör vara besaffad, då komitterade sjelfva finna stora svårigheter för en dylik sammanslutning, och dock äro de just nu den elittrupp, kan man säga, som bäst varit i tillfälle att studera äfven möjligheterna för ett dylikt organisationsarbetes förverkligande. Utan tvivel torde dock många andra, till hvilka den ifrågavarande skrifvelser äfven rönts, hafa något förslag att framställa till kommitterades ledning, t.ex. sådane som varit de ledande krafterna till bildande af rösträtts- och fredsföreningar, ledare för arbetarefrågans lösning o.a.d. personer, som långt mera än undertecknad varit i tillfälle taga aktiv del i de frisinnades kamp mot reaktionen och fåväldet.

Motseende med största intresse utgången af det ifrågasatta förslaget, har jag nöjet teckna. Med utmärkt Högaktning Per Hörnstén. (Staffska samlingen volym F 957 a:10 Fol, UUB)

1899-05-12 Denna fyrkväldets seger gentemot nykterhetssträvandena Örnsköldsviks Nyheter

Val av ny fjärdingsman. Herr Edström föreslog P Hörnstén mot J. Berlunds kandidat Stattin. Flera propositionsomgångar. Därvid begärdes emellertid omröstning av J. Berglund som utföll sålunda: Stattin 11550 röster av bolagen och ett fåtal andra, mest handlande och Hörnstén 1328 röster av de till omkring ett hundratal uppgående övriga röstberättigade. Under diskussionen om de uppställda kandidaterna uppträdde hr J. Berglund på ett mot god ordning störande sätt, i det han häftigt föll hr Jacobsson i talet och befallde honom att tiga, och måste ordf. ej begagna sin klubbrätt och komminister Edström därför fäste hr Berglunds uppmärksamhet på att Jacobsson ej gått över sin befogenhet, fortsatte Berglund i samma högljudda ton att "undanbe" sig någon "bibelförklaring". Då denna fyrkväldets seger gentemot nykterhetssträvandena ej torde vara fullt lägligt, emedan en som för sjukdom avsagt sig tjänsten och således knappt kan anses valbar livit utan styrkt förbättring återvald, tode valet komma att överklagas. Petrus [=Per Hörnstén] (Örnsköldsviks Nyheter onsdag 12 maj 1897)

1905-05-02 Nätra. Per Hörnstén kommenterade strejklagsförslaget. Örnsköldsviks Posten

Enligt Örnsköldsviks Allehanda för onsdagen den 26 april, har riksdagsman Per Hörnstén vid en fest anordnad av logen Framtidens Hopp i Köpmanholmen hållit ett politiskt föredrag. Där han kommenterade strejklagsförslaget och utdömde detsamma, emedan det är ett obilligt försök att klasslagstifta så att de mest naturliga rättigheter tar sig ut i det praktiska livet... (Örnsköldsviks Posten tisdag 2 maj 1905)

1905-09-11 Resultat av riksdagsmannavalet i Nätra Nordingrå domsaga. Örnsköldsviks Allehanda

Riksdagsmannavalet i Nätra Nordingrå domsaga

----- P. Hörnstén

Nätra,169 röster

Nordingrå 62 röster

P.D. Omnell

Nätra, 81 röster

Nordingrå, 209 röster ------

Totalt antal:

Nätra, 702 röster

Nordingrå, 631röster

(Örnsköldsviks Allehanda 11 september 1905)

1909-07-04 Nykterhetsdemonstration i Nätra för lokalt veto. Nya Samhället

En nykterhetsdemonstration i Nätra vari deltogo loger från Bjästa, Själevad, Örnsköldsvik och Köpmanholmen, hölls i söndags [1909-07-04]. Under flygande fanor och klingande spel tågade demonstranterna den 3 km. långa vägen från Köpmanholmen via Åmynne till Bjästa där tal hölls av hrr Lamberg Härnösand och f. riksdagsman Hörnstén i Nätra. En resolution antogs vari 1,000 medborgare uttryckte kravet på lokalt veto som ett nödvändigt steg fram mot rusdrycksförbud. (Nya Samhället fredag 9 juli 1909)

Nätra: AI:9B s 906, AIIa:1b s 691, AIIa:2c s 781


Petrus Hörnsten, riksdagsmannen och godtemplaren från Nässjö, Nätra (Y).
Riksdagsmannen Petrus Hörnstens gravsten. Petrus Hörnsten 1862-1911, hustrun Maria Hörnsten 1856-1944.
Riksdagsmannen P Hörnsten, 1862-1911.

Relationer och barn

Gift 29 augusti 1883 i Nätra (Y).

Maria Hörnsten f Jonsdotter.
Bondhustru
Född 14 augusti 1856 i Fröstdal, Nätra (Y).
Död 21 mars 1944 i Nässjö, Nätra (Y) [4] .

Jonas Gottfrid Hörnsten.
Född 2 juli 1883 i Bergom, Nätra (Y).
Död 10 juni 1885 i Bergom, Nätra (Y).

Petrus Valfrid Hörnsten.
Snickare
Född 5 oktober 1884 i Bergom, Nätra (Y).
Död 8 juli 1920 i Nässjö, Nätra (Y).

Frida Maria Brolin f Hörnsten.
Född 6 december 1886 i Bergom, Nätra (Y).
Död .. januari 1972 i Manistique, Schoolcraft, Michigan, USA [5] .

Jonas Gottfred Hörnsten.
Hemmansägare i Nässjö, Nätra (Y).
Född 30 augusti 1888 i Nässjö, Nätra (Y).
Död 30 maj 1964 i Nässjö, Nätra (Y) [6] .

Jenny Regina Hörnsten.
Född 7 juli 1890 i Nässjö, Nätra (Y).
Död 18 maj 1930 i Nässjö, Nätra (Y).

Frits Hörnsten.
Född 15 maj 1892 i Nässjö, Nätra (Y).
Död 19 maj 1893 i Nässjö, Nätra (Y).

Frits Hörnsten.
Född 18 februari 1894 i Nässjö, Nätra (Y).
Död 26 september 1945 i Grand Rapids, Kent, Michigan, USA.

Astrid Alina Hörnsten.
Född 2 september 1895 i Nässjö, Nätra (Y).
Död 31 januari 1979 i San Fransico, Karlifornien, USA.

Rickard Hörnsten.
Född 27 januari 1899 i Nässjö, Nätra (Y).
Död 6 augusti 1976 i Enskede (AB) [6] .

Källor

  1. Släkter och gårdar i Nätra sid 225
  2. Släkter och gårdar i Nätra sid 157
  3. Släkter och gårdar i Nätra sid 151
  4. Sveriges Dödbok 5, 1901-2009
  5. Social Security Death Index
  6. Sveriges Dödbok 1947-2003

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister