Född 29 september 1693 i Hädanberg 2:1, Anundsjö (Y).
Fördubblingsbåtsman Frisk, mellan 1713 och 1717 i 9:e roten, Risbäck, Anundsjö (Y) [1] .
Bonde mellan 1723 och 1739 i Hädanberg 2:1, Anundsjö (Y) [2] .
Båtsman Lustig, 1743 i 6:e roten, Näs, Anundsjö (Y) [3] .
Död 24 mars 1743 i Stockholm.
Olof Hansson Lustig.
Född 29 september 1693 i Hädanberg 2:1, Anundsjö (Y). Död 24 mars 1743 i Stockholm. Fördubblingsbåtsman Frisk, mellan 1713 och 1717 i 9:e roten, Risbäck, Anundsjö (Y) [1] .
Bonde mellan 1723 och 1739 i Hädanberg 2:1, Anundsjö (Y) [2] .
Båtsman Lustig, 1743 i 6:e roten, Näs, Anundsjö (Y) [3] .
F Hans Olofsson.
Född 1658 i Hädanberg, Anundsjö (Y). Död 19 november 1741 i Hädanberg 2:1, Anundsjö (Y). Bonde mellan 1700 och 1723 i Hädanberg 2:1, Anundsjö (Y).
FF Olof Hansson.
Född 1629 i Hädanberg 2:1, Anundsjö (Y). Död 6 februari 1721 i Hädanberg 2:1, Anundsjö (Y). Bonde mellan 1661 och 1700 i Hädanberg 2:1, Anundsjö (Y).
FFF Hans Biörsson.
Född 1602 i Hädanberg 2:1, Anundsjö (Y). Bonde mellan 1627 och 1651 i Hädanberg 2:1, Anundsjö (Y).
Nämndeman mellan 1627 och 1651 i Hädanberg, Anundsjö (Y).
FFM Märit .
FM Carin Persdotter.
Född 1637 i Anundsjö (Y). Död .. mars 1719 i Hädanberg 2:1, Anundsjö (Y). Bondhustru
 
 
M Margaretha Håkansdotter.
Född 1668 i Näs 3:1, Anundsjö (Y). Död 3 mars 1720 i Hädanberg 2:1, Anundsjö (Y). Bondhustru
MF Håkan Olofsson.
Född i Västergensjö 4, Anundsjö (Y) [4] . Död uppskattat 1678 i Skalmsjö 3:1, Anundsjö (Y). Bonde mellan 1660 och 1668 i Näs 3:1, Anundsjö (Y) [5] .
Bonde mellan 1668 och 1673 i Skalmsjö 3:1, Anundsjö (Y).
MFF Oluff Grelsson.
Född i Västergensjö 4, Anundsjö (Y). Bonde mellan 1604 och 1623 i Västergensjö 4, Anundsjö (Y).
Nämndeman mellan 1604 och 1650 i Västergensjö, Anundsjö (Y).
Bonde mellan 1632 och 1650 i Västergensjö 4, Anundsjö (Y) [6] .
 
MM Margeta Olofsdotter.
Född 1640 i Kubbe 3:1, Anundsjö (Y). Död 27 februari 1701 i Skalmsjö 3:1, Anundsjö (Y). Bondhustru
MMF Olof Olofsson I.
Bonde mellan 1622 och 1671 i Kubbe 3:1, Anundsjö (Y).
 

Levnadsbeskrivning

Fördubblingsbåtsman Frisk, mellan 1713 och 1717 i 9:e roten, Risbäck, Anundsjö (Y) [1] .
Bonde mellan 1723 och 1739 i Hädanberg 2:1, Anundsjö (Y) [2] .
Båtsman Lustig, 1743 i 6:e roten, Näs, Anundsjö (Y) [3] .
Olof Hansson var 1713-1717 fördubblingsbåtsman av 9:e roten: "antogs 1713 21 år 275 Olof Hansson Frisk" Bland Båtsmansrecruterne 1714 var "75 Olos Hansson Frisk 22 åhr gl föd i Sockn". I mars 1715 var "275 Olof Hanss: Frisk abs. Siuk hemma i L[andet]". Året därpå hade han "warit hemförl. men nu återcom: " till "Hans Kongl. Maijts Örlougsflotta i Carlscrona". I november samma år var Oluf en av "de båtsman som ... warit uppfordrade och brukade på Kongl Majt Öhrlogs Skepp och hemförlovades".

Den 25 martii 1717 var Olof en av de 332 båtsmän som marscherade från hemorten till Stockholm. han mönstrade på Briganten Pollux. Skeppet föll i ryssarnas händer varvid minst sju anundsjöbåtsmän råkade i fångenskap. Fyra dog i fångenskapen, tre av dem återkom, Oluf Hansson, Pär Nilsson Qwick och Gullick Persson Burman.

Hur Olof hade det i fångenskapen vet vi inte. Om hans kamrater berättar prästen när de senare dog hemma i sochnen: Per Qwick (1729): "1717 blef han fången af ryssen och fört till Siberien, sedermera brukad af ryssen på Caspiska hafvet till Persien mot Czarens fiender. 1723 kom hem i oct." Och Gullik Burman (1756): "warit CronoBåtsman i högsta ofridztiden uti 10 år och blifwit för en fånge till Cashan och Astracán, wid yttersta Ryska gräntqen in widh Turkiet, hwaress han lidit stor nöd med lafwerij och hunger". Troligen var de tre tillsammans i fångenskapen och kom hem på sensommaren 1723. Ur boken "Rötter i Aunundsjö av Bengt Sjöberg"

Ur Mönsterrullan 1745 "..Olof Hansson Lustig död den 24 martii 1743..."

 

Relationer och barn

Gift 28 december 1723 i Anundsjö (Y).
Anundsjö kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010004/C/2 (1720-1753), bildid: C0032607_00017

Karin Eriksdotter.
Bondhustru
Född 20 november 1698 i Hädanberg 5:1, Anundsjö (Y).
Död .. mars 1743 i Hädanberg 2:1, Anundsjö (Y).


Margareta Olofsdotter.
Född 2 september 1724 i Hädanberg 2:1, Anundsjö (Y).


Kerstin Olofsdotter.
Född 30 juni 1726 i Hädanberg 2:1, Anundsjö (Y).


Karin Olofsdotter.
Båtsmanshustru
Född 7 mars 1728 i Hädanberg 2:1, Anundsjö (Y).


Ingeborg Olofsdotter.
Bondhustru
Född 6 augusti 1730 i Hädanberg 2:1, Anundsjö (Y).
Död 18 mars 1806 i Brandkäl, Anundsjö (Y).


Hans Olofsson.
Född 8 juli 1732 i Hädanberg 2:1, Anundsjö (Y).


Märta Olofsdotter.
Född 30 september 1734 i Hädanberg 2:1, Anundsjö (Y).


Brita Olofsdotter.
Född 20 april 1737 i Hädanberg 2:1, Anundsjö (Y).


Sigrid Olofsdotter.
Född 23 februari 1743 i Hädanberg 2:1, Anundsjö (Y).
Död .. mars 1743 i Hädanberg 2:1, Anundsjö (Y). 

Källor

  1. Anundsjö Släkter o Gårdar sid 404
  2. Anundsjö Släkter o Gårdar sid 92
  3. Anundsjö Släkter o Gårdar sid 398
  4. Anundsjö Släkter o Gårdar sid 254
  5. Anundsjö Släkter o Gårdar sid 212
  6. Anundsjö Släkter o Gårdar sid 311

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister