2/35 | 2005-12-26 22:30 | Gotfrid&Hildur_Sedin
Original image
Gottfrid och Hildur Sedin. Hemmansägare i Sörgård, Nätra (Y).