22/35 | 2006-12-09 21:48 | Familjen Sedin Sorgard
Original image
Jonas och Sara Carolina Sedin. Samt alla barnen, utan för boningshuset i Sörgård, Nätra (Y).