7/35 | 2006-01-02 15:28 | Enok_Sedin_Asp
Original image
Enok Sedin, 1893-1976. Utvandrade till Amerika och tog efternamnet Asp.