21/35 | 2006-09-06 14:55 | Enoc&Elin
Original image
Enoch och Elin, syskonen på äldre dar.