20/35 | 2006-10-08 17:46 | Enoc&Dorothy Asp
Original image
Enoch och Dorrothy Asp. Han bytte efternamnet Sedin till Asp när han emigrerade till USA.