18/35 | 2006-09-06 15:22 | Elin&Valfrid Hornsten & Eliv
Original image
Elin och Valfrid Hörnsten med äldste sonen Eliv.