Kyrkoherde mellan 1532 och 1566 i Undersåker (Z). [1]
Född omkring 1502 i Kluxås, Näs (Z). [1]
 

Levnadsbeskrivning

6. Måns (Mogens) Karlsson (Blix) (1532-66), f. omkr. 1502 i Näs s:n, son till Karl Larenson i Kluxås, en förmögen odalman, som omnämnes i flera handlingar från åren 1513-38 och utom Mogens hade sönerna Jens och Olof. Vid det prosteting, som hölls i Undersåker S:t Henriks dag (19 jan.) 1532 af prosten Erik Andersson, lagfästes prästbordets fastighetsinnehaf och fiskerättigheter, förmodligen i samband med herr Måns' tillträde som khde härstädes. Kyrkans rätt till en åt henne donerad jordepart Öjestad, som enskilda sökt tillägna sig, fastslogs genom ett bref, utfärdadt in profesto Eschilli (11 juni) 1536 af en synenämnd, bestående af 6 jämtländska präster och 7 bönder. Äfven prästbordets andel i Ösefisket sökte man kringskära. Tre bröder Nils, Erik och Joen Bengtsöner i Remo påstodo, att prästen ej var berättigad åtnjuta mer än tredjedelen i detta fiske, men herr Mons kunde med vittnen och gamla handlingar bevisa, att halfparten af fisket i mer än 200 år legat under kyrkan, och redan tvenne gånger förut tilldömts prästen, hvilken dom ånyo fastställdes af en tolfmannanämnd å Jämtamotet 1548. Herr Mons i Undersåker beseglar som vittnesman åtskilliga andra handlingar under åren 1537-56. Uppgifves ha dött 1570, men måste senast 1566 frånträdt pastoratet till förmån för sin son Lars. (DN 14, n. 760, 805, 816, 857; 15, n. 606, 665, 666.) G. m. Inga Hansdotter från Norrala i Hälsingland. Barn: Larens, faderns efterträdare; Bengt, khde i Gudmundrå n. 9; Peder, f. 14/5 1542, landsskrifvare i Ångermanland, kamrerare öfver Nordlanden, d. i Styrnäs, begr. 14/8 1632; Olof, laxfogde i Ångermanland, bodde i Sollefteå 1593; Simon, landsskrifvare i Ångermanland, borgmästare i Hsand; Erik, khde och prost i Oviken; Carl, lefde 1593; en dotter m. Olof Jonsson i Kapp. _________ Af Tunæus är han uppförd under namnet Magnus Petri och anges varit son till en norsk adelsman, som flytt till Jämtland undan Christian Tyranns bödelsyxa 1502. Att en släkt med tillnamnet Blix funnits i Jämtland redan 1410 framgår af Jämtarnes bref, DN 16, n. 60, där en Magnus Blixe omnämnes. Af dessa var Jens präst 1537 (DN 14, n. 760), Olof öfvertog fädernegården Kluxås 1538 mot villkor att föda fadern till döddagar (DN 3, n. 1153).

Gifte och barn

Gift

Inga Hansdotter. Kyrkoherdefru.
Född i Norrala (X). [1]

Laurentius Magni Blix. Kyrkoherde mellan 1566 och 1611 i Undersåker (Z). [1]

Måns Karlsson Blix. Född omkring 1502 i Kluxås, Näs (Z). [1] Kyrkoherde mellan 1532 och 1566 i Undersåker (Z). [1]
f Karl Larenson. Odalman i Kluxås, Näs (Z). [1]
   
 
   
 
     
 
   
 

Källor

  1. Herdaminne, Härnösands stift

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister